caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

visman kartaSmåskalig vattenkraft står i dagsläget för cirka 5% av Sveriges totala vattenkraftsproduktion. Potential finns men ett antal regelverksmässiga hinder behöver åtgärdas för att satsningar på småskaliga vattenkraftverk ska kunna främjas. Främst gäller hindren den påverkan på närmiljön runt kraftverken. Dessa hinder kan under 2017 komma att ändras genom politiska beslut och göra det lättare att driva vattenkraftverk.

Visman har sitt tillflöde från Vismen och sitt utlopp i Vänern. Utmed Visman finns ett antal intressenter som på olika sätt är beroende av dess vatten och som på olika sätt påverkar/påverkas av varandra. I Visman, vars lopp sträcker sig över 35 km från sjön Vismen i Björneborg till Kolstrandsviken i Vänern, finns planer att skapa en så kallad pilotanläggning/testbed tillsammans med små- och medelstora vattenkraftsägare. På detta sätt möjliggörs ett sätt att undersöka hur energiproduktionen kan höjas samtidigt som kraven på miljön tillgodoses.

Till sidan där drönarfotograferingen av hela Vismans vattensystem finns...