caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

VISS har inbäddade kartor som visar var vatten, stationer med mera finns, som det går att zooma in och ut i, i alla webbläsare, mobiler och surfplattor. Här får du enkelt upp information för allt vatten genom att klicka på det valda området. Där får du även en länk till vattnets sida i VISS – en praktisk funktion som underlättar att navigera bland vattnen i det område man är intresserad av.

Besök viss.lansstyrelsen.se... för mer information!

När remissinstanserna nu har kommit in med sina svar på regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft” kan det konstateras att det saknas enighet kring förslagen och av allt att döma har vi att vänta oss ett drama i flera akter.

Läs mer på www.vainsights.se...

 

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift, där merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet. Dessa skulle kunna återstartas, något som EU jobbar med i projektet ReStoreHydro!

Läs mer om projektet på www.restor-hydro.eu

När elproduktionen för år 2016 summeras konstateras att Oskarshamn 2 blev den första reaktorn av fyra nedläggningsbeslutade att stoppa sin produktion. Samtidigt minskade vindkraften sin produktion jämfört med år 2015, ett trendbrott efter femton års stigande vindkraftsproduktion.

Läs hela artikeln på www.energiforetagen.se...