caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

1804_gate.jpeg

Välkomna på öppet hus till Gate kraftstatioon strax utanför Arvika den 4 maj kl 12.00 - 17.00

Projektet bjuder på fika och visar runt på anläggningen och det är bara att droppa in när helst ni har lust under eftermiddagen!

Datum och tid: 4 maj kl 12.00 - 17.00

Adress: Riksväg 61, alldeles innan Arvika: Google Maps-länk 

Aktiviteten finansieras av EU-projektet Innovation Vattenkraft 2.0. och är en del i den europeiska kampanjen ”Mitt Europa” som visar upp EU-finansierade satsningar.

VISS har inbäddade kartor som visar var vatten, stationer med mera finns, som det går att zooma in och ut i, i alla webbläsare, mobiler och surfplattor. Här får du enkelt upp information för allt vatten genom att klicka på det valda området. Där får du även en länk till vattnets sida i VISS – en praktisk funktion som underlättar att navigera bland vattnen i det område man är intresserad av.

Besök viss.lansstyrelsen.se... för mer information!

När remissinstanserna nu har kommit in med sina svar på regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft” kan det konstateras att det saknas enighet kring förslagen och av allt att döma har vi att vänta oss ett drama i flera akter.

Läs mer på www.vainsights.se...

 

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift, där merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet. Dessa skulle kunna återstartas, något som EU jobbar med i projektet ReStoreHydro!

Läs mer om projektet på www.restor-hydro.eu