caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

fiskvandring2016Fiskmarknaden är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Under fiskmarknaden arrangerades även en exkursion där anläggningar besöktes för uppströms- och nedströmsvandring i Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven.

Arrangörer är Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Värmlands län, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna.

Den 23-25 augusti hölls årets konferens där bland annat vandring förbi vandringshinder diskuterades. Är en naturlig fiskväg bättre än en artificiell? Det finns inget som visar på det. Vi behöver få fram en modell som kan användas som underlag och som möjliggör att frågan drivs vidare utan att förstöra stämningen bland de som är för vattenkraft och de som vill bevara naturen.

Det finns bra lösningar, till exempel Fyrisån i Uppsala, där aspar anpassat sig och idag leker, fortplantar sig och mår bra. Men man vet också att det tar längre tid än man kan tro att återplanera arter och att en mänsklig hand definitivt behövs för att få arter att anpassa sig.

Projektet kommer att jobba vidare med frågan i en eller annan form då vi ser att om man har bra fiskvägar och bra flöden så går det att kombinera med vattenkraftsproduktion.