caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

minneapolis2016

Daniel Stenborg, projektledare för Innovation Vattenkraft 2.0 deltog i konferensen Hydrovision International 2016 i Minneapolis, USA under sommaren. Hans summering av besöket "overthere" var att inom småskalig vattenkraft har man i princip samma problem som här.

Skillnader mellan Sverige och USA när man vill utveckla vattenkraft
Den stora skillnaden är att de bolag som jobbar med att utveckla vattenkraft jobbar på ett annat sätt. De köper hela processen och har jurister som utvecklar vattenkraften. Fördelen är att man får en professionell ägarorganisation som jobbar mot deras myndigheter, vilket ställer högre krav på de beslutsfattande tjänstemännen mfl.

På detta viset klarar man av att hantera både den ekonomiska och den ekologiska frågeställningen på ett mer professionellt sätt. Men trots det är det inte lätt att få tillstånd och det tar lång tid. Oftast får man det, både i dammar som inte har turbiner sedan tidigare och i dammar som redan har det.

Breddade turbiner - går det?
I vår workshop som vi höll i april, diskuterade vi om det var effektivt att inte bry sig om toppeffekten utan att istället bredda turbinen och se till att få den att rulla och gå även på låga vattenflöden. Den amerikanska motsvarigheten till Energimyndigheten har undersökt detta och resultatet är att det går alldeles utmärkt. Produktionen ökade i deras tester med 20-25 procent.

Fiskstyrning - går det?
Ett företag på mässan demonstrerade en fiskstyrningslösning där man får fiskar att gå viss väg för att att komma vidare. Företaget i fråga hävdar att då fisken bland annat är känslig för bubblor och oväsen i vattnet kan man utnyttja detta faktum att "skapa" en alternativ väg för fisken.

Ny typ av turbin!
En helt ny typ av turbin demonstrerades på mässan. Den var utvecklad av en ingenjör från MIT, som har sitt bolag i San Fransisco. Det är en turbin framtagen för låga fallhöjder och som enligt utvecklaren i fråga hävdar är betydligt billigare att bygga.

Projektet kommer att jobba vidare med några av ovanstående frågor i en eller annan form.

Nästa år hålls HydroVision International i Denver, Colorado USA den 27-30 juni.