caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

Nu hoppas Christer Hedberg på ja till planerna.

Christer Hedberg, Brunskog, äger kraftverket Gullsby i Slorudsälven, som förbinder sjöarna Mangen och Värmeln med varandra. I 18 år har han processat med myndigheterna om framtiden för kraftverket, som är en del av den småskaliga vattenkraften i Värmland.

– Fiskevägen vid Gullsby kraftverk är godkänd och klar. Nu hoppas jag via en förenklad ansökan, som Miljööverdomstolen anmodat mig att skicka in, få möjlighet att byta ut två turbiner. Därmed kan vi fördubbla produktionen av el.

Christer Hedberg är en av flera hundra ägare av småskaliga vattenkraftverk i landet som på senare år fått processa med myndigheterna, främst länsstyrelserna, för att få behålla och utveckla sina anläggningar. Reglerna är svåra att tolka och många jurister har varit inkopplade.

Fria fiskevägar

 – Det känns skönt att fiskevägen förbi Gullsby är klar. Får vi ja på vår ansökan om turbinbytet kommer vi att jobba med fiskevägarna vid två andra anläggningar, Hela Kraft, uppström älven mot Mangen. På det sättet blir det bra fiskevägar mellan sjöarna Mangen och Värmeln. Jag är delägare i de anläggningarna.

Stor insats

Att bygga fiskevägen vid Gullsby var ett stort projekt. Tillsammans med statliga bidrag och egna insatser gick bygget löst på fyra miljoner kronor.

– Den egna insatsen ligger runt en miljon kronor, säger Christer Hedberg.

Kraftstationen i Gullsby har anor långt tillbaka i tiden. Hans farfar förvärvade 1916 anläggningen som till en början bestod av en kvarn och en stor damm.

Om det blir ett nytt nej från länsstyrelsen och ett överklagande från Hedbergs sida inte skulle gillas i högre instans tvingas Christer Hedberg att tömma dammen och stänga stationen.

– Farfar skulle vända sig i graven om han fick reda på vad som skulle kunna hända. För mig är det en hederssak att klara den här processen. Jag ser mig som en idrottsman som sätter upp mål för att vinna. Jag skall vinna den här matchen. Var så säker.

Hemskt

Samtidigt känns det hemskt att aldrig känna sig säker, tillägger han.

– Hur skall allt sluta? Det är oerhört jobbigt för mig och min familj att leva med så många frågetecken. Vi tycker att kraftstationen har betydelse. En gång i världen var de här stationerna med om att bygga upp svensk industri. Nu vill en del att de skall skrotas.

Det sker i en tid då vindkraften går med förlust, tillägger han.

– Vattenkraften är oerhört viktig. När vi dessutom skapar bra fiskevägar måste väl myndigheterna se till att släppa igenom projekten.

Stor betydelse

De småskaliga vattenkraftsanläggningarna i landet producerar på årsbasis el som räcker för värma upp två gånger Malmö eller hela Göteborg.

– Kom inte och säg att våra anläggningar är betydelselösa.

Christer Hedberg är nöjd med de positiva signaler som kommer från politikerna.

– De börjar förstå att anläggningarna måste få leva vidare och att ansvariga myndigheterna får ett regelsystem som gynnar fortsatt drift vid de småskaliga vattenkraftsanläggningarna.

Artikel skriven av Jonny Olsson för NWT klicka här för att komma till artikeln