caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

När elproduktionen för år 2016 summeras konstateras att Oskarshamn 2 blev den första reaktorn av fyra nedläggningsbeslutade att stoppa sin produktion. Samtidigt minskade vindkraften sin produktion jämfört med år 2015, ett trendbrott efter femton års stigande vindkraftsproduktion.

Läs hela artikeln på www.energiforetagen.se...