caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

 

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift, där merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet. Dessa skulle kunna återstartas, något som EU jobbar med i projektet ReStoreHydro!

Läs mer om projektet på www.restor-hydro.eu