caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

När remissinstanserna nu har kommit in med sina svar på regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft” kan det konstateras att det saknas enighet kring förslagen och av allt att döma har vi att vänta oss ett drama i flera akter.

Läs mer på www.vainsights.se...